Privacywetgeving (AVG)

PRIVACYVERKLARING VAN DE KOLK VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

14 mei 2018

Uw privacy is voor Van de Kolk Verzekeringen en Hypotheken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.vandekolkverzekeringen.nl allemaal doen met
informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Van de Kolk
Verzekeringen en Hypotheken.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem
belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes
maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo
onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij
dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de
datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart
aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van de Kolk Verzekeringen en Hypotheken
Wageningsestraat 88
6671 DH Zetten

• info@vandekolkverzekeringen.nl
• 0488-453473
• 06-26688566
• 06-11176568

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Contact informatie Bel mij terug E-mail Van de Kolk Verzekeringen